Nauka zawodu

Prowadzimy nabór młodych ludzi w celu praktycznej nauki zawodu: w zawodzie ślusarz.

Posiadamy wszelkie wymagane uprawnienia oraz wieloletnie doświadczenie pedagogiczne w pracy z młodzieżą.

Nasi uczniowie mają możliwość zapoznania się z różnymi tajnikami, maszynami, materiałami charakterystycznymi dla zawodu.

Ponadto możemy pochwalić się 100 % zdawalnością egzaminu końcowego-czeladniczego.

Praktyczną naukę zawodu prowadzimy we współpracy z Cechem Rzemiosł.

 

nauka zawodu